Da vas supružnik ovo pita šta biste mu odgovorili ? - Vic


 

  Muž i žena igraju golf i iznenada žena upita muža: 

“ Dušo , ako ja ne daj Bože , umrem , da li bi se ponovo oženio ?”
  Muž:" Ma sigurna sam da bi se oženio. "
  Muž: “ Ok, oženio bih se.”
  Žena: “Da li bi je pustio da spava u našem krevetu ?"
  Muž: “ Da , verovatno bih je pustio. ”
  Žena: “ A da li bi joj dao da koristi i moje golf palice? ”
  Muž: “ Ne ,ona je levoruka. ”