Pangea - prvobitni kontinent


 Neverovatno otkriće, nemačkog metereologa Alfreda Vagnera, da je pre otprilike 250 do 200  miliona  godina postojao jedinstveni, prvobitni kontinent koji je on nazvao Pangea, desio se    1910.godine.
  Vegener je, dok je pručavao atlas sveta, procenjivao da li se oblici kontinenata međusobno  uklapaju.
  Njegova knjiga “Poreklo kontinenata i okeana”, koja je objavljena 1915.godine je bila  revolucionarna prekretnica u geonauci jer je upotrebio multidisciplinarni dokaz da bi podržao svoju  teoriju o kretanju kontinenata.

 Naziv Pangea potiče od dve grčke reči-  πᾶν - sve i  Γαῖα- Zemlja .

 

Pre otprilike 250 miliona godina došlo je do sudara tektonskih ploča, što je izazvalo zemljotrese na kopnu i na okeanskom dnu. Prakontinent je napukao, a zatim je more Tetis polako razdvojilo Pangeu na dva kontinenta – Lauraziju (današnja Azija) i Gondvanu. Zatim se, pre 163 miliona godina, Gondvana podelila na Afriku, Antarktidu, Australiju i Južnu Ameriku. Ti kontinenti su se s vremenom međusobno udaljili, čime su stvoreni južni deo Atlantskog okeana i Indijski okean. Na kraju, pre 60 miliona godina severni deo Atlantskog okeana polako se odvojio, čime su konačno stvorene Evropa i Severna Amerika.
Tako je nastalo sedam kontinenata koje danas poznajemo.

 Ostale Zavrzlame