Sfinga, večita enigma


Gde se nalazi sfinga?

Najstarija i najpoznatija figura sfinge je Velika sfinga u Gizi (Egipat). Nalazi se u Dolini Gize na zapadnoj obali Nila, a okrenuta je prema istoku, s malenim hramom, među šapama. Veruje se da njeno lice prestavlja faraona Kefrena  ili njegovog sina Dedefrua, tako da bi datum gradnje mogao biti za vreme četvrte dinastije (2723. - 2563. pne.). Natpis na Velikoj sfingi daje tri Sunčeva imena: Kheperi-Ra-Atum.

Sfinga ili sfinks (starogrč. Σφίγξ, lat. Sphinx) predstavlja zoomorfno mitološko stvorenje. U starom Egiptu bilo je to mitsko biće sa telom lava i glavom čoveka, ovna, sokola ili jastreba.

Sfinge su moćna, kraljevska bića, delom ljudiska, delom životinjska, ali njihov izgled varira od regiona do regiona. U Egiptu su najčešće muškog pola i predstavljaju boga ili faraona. Imaju telo lava i glavu faraona. Lav je bio stvorenje boga sunca Ra, pa je kao takav naglašavao ulogu faraona kao Raovog sina. Lavlja snaga ukazuje i na veliku moć vladara. Ponekad egipatska Sfinga ima i druge elemente, poput glave i krila sokola, kao simbola boga Horusa. Često su se nalazile u blizini hramova i grobnica kao čuvari.

Egipatske sfinge su mitološka stvorenja i smatrane su čuvarima. Prikazivane su u tri oblika:

  • Androsfinga - lavlje telo, ljudska glava
  • Kriosfinga - lavlje telo, ovnova glava
  • Hijerosfinga - lavlje telo, sokolova ili jastrebova glava.

 Ostale Zavrzlame